Regulariseer mensen zonder wettig verblijf

Wanneer?
Waar?
Noordstation

We vragen aandacht voor de precaire situatie van mensen zonder papieren.

Coördinatie mensen zonder papieren eist regering die de verblijfsituatie van mensen zonder wettig verblijf regulariseert

Integratie door: 

  1. De regularisatie van mensen zonder papieren;
  2. De sluiting van de gesloten centra;
  3. Vrijheid van beweging;
  4. Stoppen met uitzettingen;
  5. Stoppen met criminalisering van mensen zonder papieren;
  6. Respect voor de grondrechten, toegang tot medische zorgen en onderwijs;
  7. Respect en toepassing van de rechten van het kind.

Zonder verblijfsstatus hebben zij geen rechten. Een verblijfsstatus bevordert de gelijkheid voor mensen zonder papieren en alle werknemers. Samen zijn we sterker!

Arbeidsmigranten beschermen tegen uitbuiting en discriminatie.

Er leven te veel mensen zonder papieren in België omdat hun verblijf niet wordt erkend. Sociale erkenning is hierin de sleutel. Ze leven in onzekerheid omdat ze geen toegang hebben tot andere rechten dan enkel dringende medische hulp. Veel werknemers die als migrant zonder papieren leven worden mateloos uitgebuit onder het mom van 'erkenning'.

Onder meer door controles in het openbaar vervoer, arrestaties van werknemers zonder papieren, waaronder vakbondsmilitanten, heerst ook een klimaat van criminalisering van mensen zonder papieren. Deze aanpak leidt ertoe dat vooroordelen tegen migranten (m/v) vergroten, het gevoel van verwerping toeneemt en racisme groeit.

Beperkingen op de toegang tot de arbeidsmarkt werken misbruiken en de schending van het arbeidsrecht, zwartwerk en uitbuiting in de hand. De uitbuiting van werknemers zonder papieren trekt de arbeidsvoorwaarden en de lonen van alle werknemers naar beneden, versterkt problemen van fraude en sociale dumping waarbij alle werknemers tegen elkaar worden uitgespeeld. De naleving van het arbeidsrecht en de sociale zekerheid – essentiële beschermingsmechanismen tegen sociale ongelijkheid – komen zo in het gedrang.