Stop de onrechtmatige controles van de IGO

Wanneer?
Waar?
Brussel

Wij zijn van in het begin tegen de controles geweest door werknemers van de post, nu we merken dat dit ook nog op grote schaal aanleiding geeft tot schorsingen die ten onrechte gebeuren versterkt dit ons enkel in ons verzet tegen de maatregel. Ter herinnering, de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een aanvulling op het pensioen, die wordt toegekend aan mensen boven de 65 jaar wiens inkomen te laag is om in hun levensonderhoud te voorzien. Sinds enkele jaren wordt dit recht aan steeds meer voorwaarden onderworpen. 

Belemmering van de bewegingsvrijheid

Voortaan moet elke verplaatsing naar het buitenland of elk verblijf in België van meer dan drie weken aan de Federale Pensioendienst worden gemeld, op straffe van een schorsing van de uitkering voor één maand. Een postbode zal ten minste eenmaal per jaar op een willekeurige datum bij de begunstigde aanbellen om de verblijfsvoorwaarden te controleren. In geval van afwezigheid zal de postbode binnen 21 dagen nog twee keer langskomen. Als de begunstigde de deur dan nog niet geopend heeft, dan zal de postbode een verblijfsbewijs achterlaten in de brievenbus die binnen een termijn van 5 werkdagen moet worden ingevuld. Indien dit niet gebeurt, dan wordt de betaling van de IGO opgeschort… 

Actie STOP Controle IGO

Op initiatief van verschillende armoedeorganisaties wordt volgende week maandag, 17 februari, van 10 tot 12 uur een bijeenkomst georganiseerd voor het Kabinet van de minister van Pensioenen (Karmelietenstraat 15 te 1000 Brussel).

We steunen deze actie en roepen onze militanten op om hieraan deel te nemen. 

Meer info op de Facebook pagina van de actie