#Coronaproof acties voor betere uitkeringen

Wanneer?
Waar?
België

Hogere uitkeringen verdienen de volle aandacht. Zeker van werkgevers en politici. Daarom voeren het ABVV, ACV en ACLVB op maandag 28 september #coronaproof acties in het hele land.

De gezondheidscrisis volgend op de uitbraak van Corona heeft de ongelijkheid vergroot, maar desondanks stellen we vast dat de werkgeversorganisaties nog altijd niet het belang van sociaal overleg hebben ingezien. Zij weigeren namelijk om op tijd een gemeenschappelijk advies uit te brengen over de zogenaamde 'Welvaartsenveloppe'.

Voor de 3 vakbonden is de strijd tegen armoede zeker met de uitdagingen van vandaag, een absolute prioriteit.

Daarvoor leggen we de regeringsonderhandelaars voor om:

  • alle sociale uitkeringen op te trekken tot minstens de armoedegrens;
  • het wettelijk minimumpensioen van € 1.500 netto/maand in te voeren;
  • de bevriezing van de degressiviteit voor werkloosheids- en inschakelingsuitkeringen te handhaven, ook voor artiesten;
  • de herfinanciering en het federale karakter van de sociale zekerheid te garanderen;
  • de herfinanciering van de openbare diensten en de gezondheidszorg te garanderen.

Daarom organiseert het gemeenschappelijk vakbondsfront op 28 september in het hele land acties en dit in strikte overeenstemming met de geldende gezondheidsregels.