Sectoraal pensioenplan (tweede pensioenpijler)

Naast het wettelijk pensioen ontvang je een aanvullend pensioen. De sector betaalt hiervoor volgende jaarlijkse bijdrage:
 

ANCIËNNITEIT  JAARBEDRAG (€)
VANAF 2014
1 - 5 jaar  390
6 - 10 jaar 408
11 - 15 jaar 426
16 - 20 jaar  470
Meer dan 20 jaar  510