Intrederslonen

Indien je tewerkgesteld bent onder één van de eerste drie looncategorieën, en je hebt nog geen 6 maanden anciënniteit in de sector, word je beschouwd als een intreder. Tijdens deze eerste 6 maanden van je tewerkstelling moet de werkgever een opleiding voorzien. Gedurende die periode mag men je een uurloon betalen dat gelijk is aan 90% van het sectorale minimumloon.