Lonen

De lonen, ploegenpremies en eventuele andere toeslagen volgen de index. Telkens de index met 2% is gestegen verhogen de lonen en premies met hetzelfde percentage. 

Meer informatie