Anciënniteitsverlof

Indien je 20 jaar in dienst bent bij het bedrijf heb je recht op 1 betaalde dag anciënniteitsverlof, vanaf 25 jaar dienst in de sector op 2 dagen.