Tijdskrediet

De huidige regering heeft sterk gesnoeid in de reglementering ter zake. Toch zijn vakbonden er in geslaagd op interprofessioneel vlak nog mogelijkheden te voorzien voor werknemers om de loopbaan tijdelijk te onderbreken of te verminderen. 

Zo wordt het recht op tijdskrediet voor verzorging van een kind tot 8 jaar, palliatieve zorgen, zorgen voor een zwaar ziek gezins‐of familielid, zorgen voor een gehandicapt kind tot 21 jaar, nu opgetrokken naar 51 maanden (volledige onderbreking of 1/2 of 1/5) als men 5 jaar anciënniteit heeft in het bedrijf. Voor het volgen van een opleiding ligt dit recht vast op 36 maanden.

Neem voor alle zekerheid contact op met je afgevaardigde of je afdeling voor meer informatie.