Eindeloopbaan

Ook in deze reglementering heeft de huidige regering de laatste jaren serieus gesnoeid. Maar ook hier zijn nog mogelijkheden om beneden de
gangbare leeftijd van SWT (62 jaar) vroeger te vertrekken mits een aantal voorwaarden:

  • Voor zware beroepen/nachtarbeid aan de leeftijdsvoorwaarden van 58 jaar in 2017, 59 jaar in 2018
  • Zelfde leeftijden voor lange loopbaan van 40 jaar
  • 60 jaar tot eind 2017 in andere gevallen mits men beantwoordt aan de loopbaan‐ voorwaarden

Meer info bij je afvaardigde of je gewestelijke afdeling.