Checklist preventie COVID 19

COVID-19 vormt een risico op de werkplaats. De werkgever moet z'n personeel tegen dit risico beschermen. Net zoals alle overige risico's dient het geëvalueerd te worden in samenwerking met de interne of externe preventiedienst die bevoegd is.

De controlelijst hiernaast is gebaseerd op de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad en de principes uit de Wet en de codex Welzijn op het werk.