Waarom het minimumloon optrekken naar 14 euro per uur?

Onder het motto ‘Fight For €14’ vragen we om de koopkracht van de werknemers wezenlijk te verbeteren door het minimumloon op te trekken naar 14 euro bruto per uur of 2.300 euro bruto per maand. Want iedereen moet comfortabel kunnen leven.

Hoeveel is het huidige wettelijk minimumloon?

Het wettelijk minimumloon bedraagt slechts €9,84 bruto per uur. Dat komt voor een voltijds werkende alleenstaande persoon neer op zo’n €1.366 netto per maand.

Waarom verhogen?

Omdat dit bedrag onvoldoende is om te voorzien in je levensonderhoud (woonst, energie, vervoer, medische kosten, voeding, ontspanning, …). Één Belg op vijf (19%) had in 2018 moeite om de eindjes aan elkaar te knopen (recent onderzoek van het Belgisch statistiekbureau Statbel). Op dit ogenblik verdient bijna 15% van de voltijds werkenden minder dan €14 bruto per uur, de meerderheid vrouwen.

Hoeveel dan?

Wij willen het wettelijk minimumloon optrekken tot €14 bruto per uur. Dit komt neer op €2.300 bruto en (afhankelijk van de gezinssituatie en bijgevolg de bedrijfsvoorheffing) zo’n €1.600 netto per maand. Dit bedrag is nodig om menswaardig te kunnen leven.

Is het verantwoord?

Absoluut!

Mensen moeten kunnen rondkomen.

De laagste lonen optrekken is noodzakelijk om de levensstandaard van kwetsbare gezinnen op te krikken. Dit helpt de sociale ongelijkheid weg te werken. Het zorgt voor meer afdrachten in de sociale zekerheid, een betere sociale bescherming en meer middelen om te investeren in de openbare diensten. Er zijn overigens voldoende financiële middelen aanwezig. De regeringen moeten ze alleen halen daar waar ze voorhanden zijn!

Door de laagste lonen te verhogen, vermindert de loonongelijkheid en dragen we bij tot meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Er werken immers meer vrouwen in sectoren waar de lonen lager liggen: schoonmaak, thuishulp, verkoop, horeca,…

Bovendien gaat het vooral om werknemers die werken in sectoren die niet onderhevig zijn aan internationale concurrentie waardoor er geen gevaar is dat de bedrijven naar het buitenland verhuizen.

Is het mogelijk?

Ja! Er is duidelijk voldoende marge om dit te doen. Herverdeling is de kern van elke oplossing nu de inkomensongelijkheid tot een ondraaglijk niveau is gestegen. Een eeuw geleden werd eveneens moord en brand geschreeuwd over de invoering van de 5-dagenweek, betaalde vakantie, pensioenen en sociale zekerheid. Het resultaat was uiteindelijk meer welvaart en een eerlijkere verdeling van de rijkdom.

Wie voert campagne?

Onze campagne ‘Fight for €14’ is gebaseerd op de beweging ‘Fight for $15’ die in de Verenigde Staten in 2012 het levenslicht zag. Ontevreden werknemers in de fastfoodsector besloten om het heft in eigen handen te nemen en te staken voor een verdubbeling van hun loon, en dit met succes!

ABVV Horval ondersteunde deze campagne en breidde ze in 2018 uit naar de horeca en de voedingsindustrie en -handel in ons land. Intussen voeren de andere ABVV-centrales - de Algemene Centrale, BBTK, BTB, en Metaal - mee campagne om het minimumloon op te krikken in de hele privésector.

Doe mee!

Volg de Facebook-pagina fightfor14NL, en deel de berichten.

Surf naar www.fightfor14.be of www.14euros.be en teken er de petitie.