Solidariteitsmotie gericht aan de werknemers van Durobor

Op maandag 29 april heeft Durobor de boeken neergelegd. Een mokerslag voor de werknemers die al jaren strijden voor de redding van het bedrijf, één van de laatste vlaggenschepen van de Belgische glasnijverheid.

Door dit failliet komen 146 werknemers op straat te staan. Nochtans hebben zij sinds 2012 gehoor gegeven aan alle vragen om opofferingen te maken: jobverlies, loonsverlaging van 19%, schrapping van alle extralegale voordelen, vermindering van het personeel tot het absolute minimum en de ene desillusie na de andere.
Dit alles met zeer weinig acties en zeer veel goede wil van de werknemers om toch maar hun bedrijf te kunnen redden.

Daarenboven vrezen we dat Durobor meerdere onderaannemers in zijn val zal meesleuren, waaronder ook een maatwerkbedrijf.

Volgens ons hebben in hoofdzaak twee elementen geleid tot het failliet van Durobor: enerzijds zijn er de beloftes tot investering die de werkgever nooit gehouden heeft; een nieuwe fabriek en nieuwe machines ter waarde van 16 miljoen euro. De directie heeft er slechts genoegen mee genomen de voorraden leeg te maken.

Anderzijds hebben de banken de lat om hun vertrouwen te kunnen krijgen zo hoog gelegd, dat dit de levensvatbaarheid van het bedrijf in de kiem gesmoord heeft. Dit is eens zo frappant, wetende dat het de werknemers waren die de banken gered hebben na de financiële crisis van 2008. Nu de werknemers op hun beurt de banken nodig hadden, gaven deze niet thuis.

Wat betreft de SOGEPA, de financiële arm van het Waals gewest: ondanks dat we van oordeel zijn dat deze op financieel vlak gedaan heeft wat mogelijk is, zijn we teleurgesteld wat betreft de controle op de private investeerders, alsook wat betreft de communicatie en het gebrek aan echte dialoog met de werknemers en hun vertegenwoordigers. We stellen vast dat dit model niet meer voldoet aan de noden van vandaag. Het Waals Gewest heeft vandaag meer dan ooit nood aan een serieus instrument dat een grootscheepse industriële herontwikkeling kan faciliteren. Het Europese carcan is geen valabel argument om de werknemers, of het nu die van Durobor of van Virginal Papers zijn, in de kou te laten staan.

Via deze motie van solidariteit betuigen de Algemene Centrale-ABVV en al zijn militanten hun volledige en totale steun aan de werknemers van Durobor en aan alle werknemers die hun job verliezen dankzij het losgeslagen kapitalisme.