Het ABVV schiet in actie tegen de sociale ongelijkheid

Dinsdagmorgen hebben militanten van het ABVV in diverse steden actie gevoerd voor een verhoging van de koopkracht

Op enkele dagen van de verkiezingen zet het ABVV nogmaals druk op de politieke verkozenen van de toekomst opdat zij de politiek van de sociale afbraak van de regering Michel niet langer in stand zouden houden. Ook de werkgeversorganisaties worden zo opgeroepen om het sociaal overleg te respecteren.

Creëer niet langer werkende armen!

Ter herinnering: het ABVV had onlangs nog het ontwerp van het interprofessioneel akkoord (IPA) verworpen. Wat vooral stoorde was de afwezigheid van een substantiële verhoging van de laagste lonen. De loonmarge van 1,1% of 10 cent per uur voor de minimumlonen, was duidelijk ontoereikend. Voor ons is het eerder noodzakelijk de minimumlonen op te trekken naar 14 euro per uur om zo niet langer werkende armen te creëren. Werknemers hebben recht op een waardige koopkracht!

Mobiliseren over heel het land

Antwerpen, Brussel, Doornik, Gent, Waver, Luik, ... de militanten hebben de oproep tot een actiedag in tal van steden beantwoord. Via sensibiliseringsacties waarbij verzamelen geblazen werd en politici aan de tand gevoeld werden, hebben de militanten hun eisen kracht bijgezet: een verhoging van het minimumloon tot 14 euro per uur (of 2300 euro per maand), een verhoging van het minimumpensioen tot 1500 per uur, alsook een verhoging van de sociale uitkeringen met 10% boven de armoedegrens.