Preventie kan tot de helft van de kankers vermijden

2,6 miljoen nieuwe gevallen van kanker worden er jaarlijks geregistreerd in de Europese Unie. Vooral omgevingsfactoren zijn verantwoordelijk voor deze situatie, zo schat de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO), en dus dringt een efficiënte preventiestrategie zich op die dit cijfer met weleens de helft zou kunnen reduceren.

1,3 miljoen mensen verliezen het leven onder de 2,6 miljoen slachtoffers van kanker die er jaarlijks bijkomen in de Europese Unie. Onder mannen is de grootste doodsoorzaak van kanker longkanker. In het geval van vrouwen gaat het vooral om borstkanker.

80 procent van de kankergevallen zijn te wijden aan omgevingsfactoren, en 20 procent vindt zijn oorsprong in genetische afwijkingen, zo stelt de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO). Ze schat dat 30 tot 50 procent van de gevallen vermeden kan worden door efficiëntere preventiestrategieën.

Meer doden dan door arbeidsongevallen.

Maar wist u ook dat kanker in Europa de eerste doodsoorzaak is gerelateerd aan arbeidsomstandigheden? Kanker veroorzaakt 20 tot 30 keer meer overlijdens dan arbeidsongevallen.

Het Internationaal Studiecentrum voor onderzoek naar kanker heeft kunnen aantonen dat een twintigtal industriële activiteiten een hoger risico' op kanker hebben dan het gemiddelde. En enkele sectoren van onze centrale worden steevast vermeld. Om een tipje van de sluier te lichten: de scheikunde, de kappers, de bouw, het hout, de textiel en het drukwerk. De lijst is lang en niet-exhaustief. Het stof, de chemische producten, de oplossinen, ... dragen duidelijk risicofactoren in zich. Tal van beroepen komen ermee in aanraking. Wat uw beroep ook moge zijn, uitkijken is geboden en preventie moet een essentiële rol spelen. 

Doelstelling: geen kanker op het bedrijf!

Een brochure van het ABVV geeft goed de verplichtingen vanwege de werkgever weer die het risico op kanker moeten verminderen voor de werknemers. Er wordt tevens vermelding gemaakt van de verschillende instrumenten die voorhanden zijn voor delegees om actie te ondernemen.

Download hier de brochure