IAO keurt belangrijke conventie rond geweld en pesterijen goed

Op 21 juni keurde de Internationale Arbeidsorganisatie een nieuwe conventie en aanbeveling goed tegen geweld en seksueel misbruik op het werk. De conventie vraagt aan landen dat ze wetten maken die geweld, pesterijen, misbruik en seksuele intimidatie op het werk verbieden en bestraffen. En ze verplicht werkgevers om in samenspraak met werknemers en vakbonden, een beleid op te zetten voor preventie en aanpak van geweld.

Dit is historisch want tot op heden was er geen enkele wet op internationaal niveau die een basis legde om dit probleem aan te pakken. Geweld en intimidatie is onaanvaardbaar en niet verenigbaar met waardig werk. En werknemers die in precaire omstandigheden werken, zijn hier vaker het slachtoffer van.

De Conventie hanteert een brede definitie en heeft betrekking op alle soorten schade: niet alleen fysieke, maar ook psychische, seksuele of economische schade. Bovendien worden alle werknemers beschermd, ongeacht hun contractuele status, met inbegrip van vrijwilligers en stagiairs en is de conventie niet alleen van toepassing op de werkplaats, maar bijvoorbeeld ook op de weg naar het werk.

Dit is ook belangrijk voor de duizenden huishoudwerksters in het Zuiden die vaak in onveilige omstandigheden pendelen naar het gezin waar ze werken.

In Zuid-Afrika neemt het geweld op de werkvloer nog toe, constateert onze partner SADSAWU, die opkomt voor de rechten van huishoudwerkers. Daaronder een hoog aantal verkrachtingen en fysieke aanvallen op huishoudwerksters. SADSAWU zet dan ook sterk in op het vormen en mobiliseren van huishoudwerkers rond gendergerelateerd geweld.

Meer info (in het Engels) op de website van ETUC.

Meer info over onze internationale solidariteit op https://www.accg.be/nl/internationaal