Europese studie positief over anciënniteitsbarema’s

Eurofound, de Europese stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden heeft een studie gepubliceerd waarin wordt aangegeven dat een hoger loon voor werknemers met een hogere anciënniteit een courante manier van belonen is in veel landen van de Europese Unie. Meer nog, in onze buurlanden (Duitsland, Nederland) is de verhoging van de lonen naargelang de anciënniteit veel meer uitgesproken dan bij ons in België.

Als er wordt gekeken naar de leeftijdscategorie -30 jaar en dit wordt vergeleken met de categorie 50-59 jaar in België dan is het loonverschil veel minder groot dan het gemiddelde in de Europese Unie en in onze buurlanden.

De oudere werknemers en/of de werknemers met een hoge anciënniteit zijn dus in vergelijking met de oudere werknemers in onze buurlanden minder duur als we hun loon vergelijken met de jongste werknemers. Deze studie is dus in tegenspraak met de beweringen van de werkgeversfederaties: de anciënniteitsschalen genereren geen loonkloof voor onze bedrijven in vergelijking met die van onze buren.

Bron: Eurofound, “Seniority-based entitlements: Extent, policy debates and research”, april 2019, beschikbaar op www.eurofound.europa.eu.