Internationale solidariteit is cruciaal voor ABVV Scheikunde en ABVV Petroleum

De voorbije jaren steunden ABVV Scheikunde en Petroleum de nationale unie van kleine boeren UNAC en de vakbond van landarbeiders SINTAF in Mozambique door te investeren in vorming en duurzame energie.

Landbouw is enorm belangrijk in Mozambique. Twee derde van de bevolking is afhankelijk van kleinschalige landbouw maar de armoede op het platteland blijft zorgwekkend. De afgelopen jaren hebben ook aangetoond dat Mozambique heel kwetsbaar is voor klimaatveranderingen. Dankzij de nationale unie van kleine boeren worden de boeren nieuwe landbouwtechnieken aangeleerd en krijgen ze tips om samen te sparen.

Grote stukken van het platteland in Mozambique zijn nog niet aangesloten op het elektriciteitsnet. Dankzij investeringen in duurzame energie werden er bijvoorbeeld zonnepanelen gelegd op gezondheidsposten. Die zonnepanelen hebben het mogelijk gemaakt om de nodige koel- en verlichtingssystemen te installeren. Dankzij deze investeringen kan een betere dienstverlening worden gegarandeerd: medische onderzoeken en geboortes kunnen nu 's nachts in alle veiligheid plaatsvinden en de opgewekte energie maakt het mogelijk om medicijnen langer te bewaren.

Dankzij deze concrete investeringen in de productie van energie, helpen we rechtstreeks de werknemers en burgers van Mozambique.

Voor meer info over ons project in Mozambique, kan je hier onze brochure downloaden.