Militanten ABVV Petroleum keuren het ontwerp van sectoraal akkoord goed

De militanten van ABVV Petroleum hebben het ontwerp van sectoraal akkoord goedgekeurd. Op onze website hebben we vorige week de inhoud van het ontwerp toegelicht (artikel van 19/09/19). We zijn ons blijven inzetten om de vrijheid van onderhandelen in de sector en in de bedrijven te benadrukken.

Onderstaand vinden jullie nog eens de belangrijkste punten uit het sectoraal akkoord.

Verhoging van de koopkracht  

 1. Vanaf 1 januari 2019 verhogen de lonen van de arbeiders en de bedienden met 1,1% en met een minimum van € 0,2856 per uur of  € 47 per maand.  Deze minima zorgen ervoor dat de werknemers in de lagere looncategorieën hier baat bij hebben.
 2. De raffinaderijpremie wordt verhoogd met 1,1% vanaf 01.01.2019. 
 3. Afschaffing van de eerste twee looncategorieën van de arbeiders. Dat betekent dus een loonsverhoging voor de werknemers die zich nu bevinden in één van die twee categorieën.
 4. Behoud van 100% van het normale brutoloon tijdens het zwangerschapsverlof.
 5. Het respecteren van de niet-baremieke bedienden/kaderleden


Werkbaar werk - Nachtarbeid, SWT en tijdskrediet 

 1. Er komt een verbetering van het financieel compensatiesysteem voor de werknemers die ’s nachts werken en willen overgaan naar dagwerk mits akkoord van de werkgever.
  • Vanaf 59 jaar en min. 10 jaar anciënniteit: behoud ploegenpremie voor max. 20 maanden. 
  • Vanaf 62 jaar en min. 10 jaar anciënniteit: behoud ploegenpremie voor max. 24 maanden.
 2. Maximale verlenging van alle systemen SWT.
 3. Maximale verlenging tijdskrediet met motief, behoud van verlaagde leeftijd op 55 jaar (1/5de) en 57 jaar (1/2de) en behoud verlaagde leeftijd op 50 jaar zonder uitkering.

Petroleumpensioen

 1. Nieuw rentebedrag: € 2552. 
 2. Nieuw bedrag vaste bijdrage: € 295. 

ABVV Petroleum zal zich ook de komende jaren maximaal inzetten om de rechten van alle werknemers in de sector te verdedigen. Voor al jouw vragen kan je steeds terecht bij je plaatselijk ABVV-kantoor.