Sociale verkiezingen 2020 - van 16 tot 29 november

In een tijd waarin alles in het werk moet worden gesteld om de verspreiding van het coronavirus te remmen, is het uitstel van de sociale verkiezingen vastgelegd. Ze vinden plaats van 16 tot 29 november.

In gezamenlijk overleg hebben werkgevers- en werknemersorganisaties binnen de G10 beslist om de sociale verkiezingen, die voorzien waren voor de periode tussen 11 en 24 mei, uit te stellen naar een andere datum. Zo zullen ze plaatsvinden van 16 tot 29 november 2020. "Deze beslissing is de beste die we konden nemen in deze moeilijke tijden, want de gezondheid van alle werknemers verdient onze prioriteit", zo verklaart Robert Vertenueil, voorzitter van het ABVV.

De sociale verkiezingen zijn een sleutelmoment binnen de democratie, van de sociale democratie en van de samenleving. Daarom werd er niet licht over dit besluit heen gegaan.

Bescherming en kandidatenlijsten

Aanvankelijk zal de procedure bevroren worden. Dat betekent dat de kandidatenlijsten nog steeds ingediend kunnen worden. Bovendien blijft de bescherming tegen ontslag van kracht voor alle kandidaten. 

De werknemers beschermen

Overigens benadrukt de voorzitter van het ABVV dat de "inperkingsmaatregelen, de "social distancing", de noodzakelijke voorzichtigheid en de elementaire hygiëne strikt gerespecteerd moeten worden door de bedrijven, door de werknemers en iedere laag van de samenleving. Samen sterk tegen het virus!"