Strike for black lives: Grote staking in de VS op 20 juli

Op 20 juli organiseert een coalitie van vakbonden, sociale- en antiracisme organisaties in de Verenigde Staten een grote staking ‘Strike for Black Lives’. Het recente politiegeweld in de VS kan immers niet los gezien worden van de economische achterstelling van zwarten, latino’s en andere groepen. Ook de SEIU (Service Emloyees International Union) waarmee de Algemene Centrale samenwerkt rond de Fight for 14 campagne, gaat mee staken.

Bedoeling is dat wie kan, een volledige dag staakt. Anderen zullen gedurende 8 minuten (de tijd dat George Floyd in een wurggreep gehouden werd) het werk neerleggen. En in verschillende steden worden ook marsen georganiseerd.

Economische ongelijkheid

Het recente politiegeweld kan niet los gezien worden van de economische ongelijkheid in de Verenigde Staten, stellen de organisatoren. Volgens de Poor People’s Campaign leven 54 procent van de zwarte werknemers en 63 procent van de latino-werknemers onder de armoedegrens, bij blanke en Aziatische werknemers schommelt dat rond de 40 procent. De staking benadrukt dan ook dat armoede, raciale discriminatie, economie, gezondheidszorg en andere sociale problematieken gelinkt zijn.

De organisatoren willen dat de overheid en de bedrijfswereld publiekelijk erkennen dat ‘Black lives matter’ en hun macht gebruiken om ervoor te zorgen dat iedereen gelijke kansen krijgt. Ook moeten de minimumlonen omhoog, en moeten werknemers zich kunnen verenigen om betere arbeidsomstandigheden, gezondheidszorg en ziekteverlof te eisen.

COVID-19

De crisis die COVID-19 momenteel veroorzaakt heeft de bewustwording hierrond nog versterkt. Vaak zijn het de armere, laaggeschoolde werknemers die moeten blijven werken in onveilige omstandigheden en zo veel meer gevaar lopen. Het sterftecijfer door COVID-19 zou bij de zwarte bevolking dan ook drie keer zo hoog liggen.  

“De gelijktijdige crisis door COVID-19 en het politiegeweld tegen zwarte Amerikanen en andere minderheden biedt ons ook een nieuwe kans: een kans op verbinding, om samen een nieuwe weg in te slaan en niet terug te keren naar het vroegere normaal”, aldus Mary Kay Henry, voorzitster van de SEIU.

Meer info: https://www.seiu.org/

In bijlage: de brief waarin de Algemene Centrale - ABVV haar steun betuigt aan de staking van SEIU