Kader, da's meer dan een woord!

1 werknemer op 3 in de scheikunde heeft het statuut 'kader'. Als kader speel je natuurlijk een belangrijke rol in je bedrijf, maar bij dergelijke verantwoordelijkheden horen nu eenmaal deftige arbeids- en loonvoorwaarden. Vergeet niet: jij hebt ook rechten en deze moeten gerespecteerd worden! 

Het statuut kader wordt vaak gelinkt aan goede loon- en arbeidsvoorwaarden... maar niets is minder waar. Overuren worden vaak niet gecompenseerd (sectorale afspraken hebben dus geen invloed op hen), waardoor inhaalrust en/of overurentoeslag onbestaande zijn. Er worden met andere woorden veel gratis werkuren gepresteerd. Een stijging van het loon moet individueel onderhandeld worden en verloopt dus niet via tweejaarlijkse sectorale onderhandelingen.

Het is dan ook geen verrassing dat werkgevers er een sport van maken om zoveel mogelijk werknemers onder dat statuut te stoppen. In sommige bedrijven gaat het over een percentage van 30% van de werknemers die als kader wordt beschouwd, terwijl in andere dit oploopt tot meer dan 50%! 

Dit is jammer genoeg niet louter theorie, maar een dagelijkse ervaring voor menig kaderleden! 


Dominique

"Het bedrijf is volledig ondoorzichtig wat betreft de kaderfuncties: er wordt met iedereen individueel onderhandeld, niemand weet wat de loonschalen zijn. Het zijn de kaderleden zelf die hier slachtoffer van zijn, want uiteindelijk weten ze ook niet waar ze recht op hebben en wat ze kunnen eisen. Veel kaderleden beseffen wel dat ze er met syndicale vertegenwoordiging op vooruit kunnen gaan, maar ze zijn bang om zich te engageren. Het bedrijf maakt hen vaak genoeg duidelijk dat syndicaal engagement niet gewenst is." - Dominique   

 

2"In het bedrijf waarin ik werk, werken ze met functieclassificaties. Als kader heb ik een heel specifieke job. Ik werk in de laboratoria en voor sommige testen moet ik in het weekend aanwezig zijn of overuren presteren. Voor kaders heeft het bedrijf sinds kort een nieuwe policy, waarin staat dat wij voor weekendwerk en overuren geen ‘extra’ verloning meer krijgen. Dat bedrag zou blijkbaar al in onze verloning van ‘kaders’ zitten." - Sven

 

 

3"In ons bedrijf krijgen kaders à la tête du client opslag of andere voordelen. Daardoor kan er minder collectief onderhandeld worden en is er meer een verdeel-en-heersstrategie tussen de mensen. Wie het hoogste springt in het jaar, zal hopelijk de hoogste opslag krijgen." - Achim


 

 

4"In mijn bedrijf proberen we cao’s af te sluiten voor de hele werknemerspopulatie (bedienden en kaders). Het bedrijf weigert echter om cao’s af te sluiten voor de kaderleden. Ze schrijven een guideline die een copy-paste zou zijn van de cao, maar die wij als delegee/vakbond niet mogen ondertekenen/inzien. Ze gaan -als het hun uitkomt en afhankelijk van de werknemer- wel dezelfde toepassing gebruiken als bij de bedienden." - Bill

 

 

5"Bij ons streeft men naar een volledige kaderpopulatie, omdat ons bedrijf -hoe langer hoe meer- een kennisomgeving zou worden. Het bedrijf wilt daarom profielen aantrekken met een hoger diploma, die ze dan als kader kunnen inschakelen. En dus kan er nog meer misbruik worden gemaakt van het begrip ‘kader’." - Yasmine 

 

 

 

6
"Als kader is het moeilijk om deel te nemen aan acties. De werkgever staat daar zeer negatief over. Het kan nadelig zijn voor mijn verloning en carrière, waardoor ik niet sta te springen om mijn mening te uiten. Het bedrijf maakt duidelijk dat syndicaal engagement not done is. " - Hanne 

 

 

 

7"Als kaderleden bij ons tijdelijk werkloos worden, dan wordt hun situatie ingewikkeld. Ze hebben dan ineens een zeer lage uitkering om van te leven, terwijl hun loon wel deftig was ervoor. Je moet nog steeds je bankleningen, huur,... kunnen betalen. Een syndicale delegatie voor de kaderleden zou onder andere daarvoor een stap in de goede richting zijn."  - Mario  

 

 

 

8"Wanneer een kader geconfronteerd wordt met een overload aan werk, ziet er niets ander op dan dat hij of zij zich in burn-out plaatst. Informele klachten zijn nutteloos en formele klachten brengen te veel risico’s met zich mee? De eerste twaalf maanden is er bescherming, maar erna kan de werkgever je nota bene ontslagen." - Carmen

 9

 

"Veel bedrijven maken er een sport van om hun werknemers een kaderstatuut te geven. Daar zijn natuurlijk meerdere redenen voor, maar een van de belangrijkste is toch die waarbij werkgevers willen snoeien in de rechten van de werknemers." - Isis 

10

 

 

"Als kaderlid is het heel riskant om te laten blijken dat je tegen het management bent. Daarom nemen ook steeds minder kaderleden deel aan vormingen. Ze worden namelijk scheef bekeken als ze vrijaf vragen om deel te nemen aan een syndicale actie. Zonder syndicaal gevormde kaderleden is het dan ook moeilijk om informatie op maat te voorzien voor andere kaders." - Julien

11

 

 

"Een bonus? Dat moet bij ons in het bedrijf afzonderlijk worden onderhandeld..." - Cédric 

 

 

 

Het is duidelijk: het statuut 'kader' staat zeker niet gelijk aan deftige arbeids- en loonvoorwaarden. In veel bedrijven worden de rechten van de kaderleden geschonden... en velen moeten het hebben van individuele onderhandelingen, als het zover komt.

Als ABVV Scheikunde vinden wij dat het tijd is om een halt toe te roepen aan deze praktijken! Stop de fake kaderstatuten. Beloon kaders correct en respecteer ook hun rechten!
 
Heb je nog vragen? Contacteer ons via info@abvvscheikunde.be
Ben je nog geen lid? Word lid van ABVV Scheikunde.

 

Download de affiche hier