PFOS-vervuiling 3M: wie bekommert zich om de werknemers van 3M en de Oosterweelverbinding?

Onze Antwerpse afdeling van ABVV Scheikunde vraagt in een actualiteitsmotie aandacht voor de gezondheid van de werknemers van 3M en de arbeiders van de Oosterweelverbinding die worden blootgesteld aan PFOS.

De publieke opinie maakt zich terecht zorgen over de omwonenden in de regio en alle neveneffecten op korte en lange termijn die de bodemvergiftiging met PFOS veroorzaakt maar wie bekommert zich om de werknemers van 3M en de arbeiders van de Oosterweelverbinding?

  ‘There are no jobs on a dead planet’.

ABVV Scheikunde eist dat er nu dringend maatregelen genomen worden ter bescherming van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van zij die alle dagen in de vuurlinie staan: de werknemers en oud-werknemers van 3M én de duizenden arbeiders die momenteel bij het bouwen van de Oosterweelverbinding betrokken zijn. Werkgelegenheid is voor ons belangrijk maar volksgezondheid is dat nog meer want ‘there are no jobs on a dead planet’.

3M moet onmiddellijk open kaart spelen over de huidige en historische effecten en gevolgen van PFOS op de gezondheid van de werknemers. 3M dient hier op alle vlakken haar verantwoordelijkheid op te nemen. Alle documenten en gegevens moeten openbaar gemaakt worden.

Lees hier de volledige actualiteitsmotie.