Actualiteitsmotie 23 juni 2021 naar aanleiding van PFOS-vervuiling 3M

In het Antwerpse havengebied werken dagelijks meer dan 65.000 arbeiders en bedienden. Daarmee creëert de haven welvaart voor de ondernemingen, de werknemers en de inwoners van ons land. Het overgrote deel van deze werknemers wordt ook geconfronteerd met industriële risico’s voor eigen veiligheid, gezond en welzijn.

Bij meerdere bedrijven in de Antwerpse regio zijn er risico’s op historische vervuiling van de gronden met ongekende effecten voor mens en milieu.

Bovendien worden in verschillende bedrijven chemische grondstoffen gebruikt waarvan de gevolgen voor mens en milieu naar de toekomst nog onvolledig en vooral onvoldoende in kaart zijn gebracht.

Als ABVV Scheikunde eisen wij dat niet alleen bij 3M maar bij alle scheikundige bedrijven duidelijkheid en transparantie heerst over alle risico’s, zowel de huidige als die uit het verleden. Essenscia, de wekgeversfederatie van de scheikunde, heeft hier een belangrijke rol te spelen en dient haar verantwoordelijkheid op te nemen.

De inspectiediensten voor Welzijn op het Werk en Milieu moeten versterkt worden. Zij dienen meer middelen en bevoegdheden te krijgen. Als ABVV vragen we dit al lang.