Anciënniteitsverlof

In bedrijven waar 38 uur per week gewerkt wordt:

  • 1 dag anciënniteitsverlof vanaf 15 jaar anciënniteit.
  • 2 dagen na 25 jaar anciënniteit.

Gunstiger bedrijfsafspraken hebben wel voorrang!