Anciënniteitsverlof

In bedrijven waar 38 uur per week gewerkt wordt:

  • 1 dag anciënniteitsverlof vanaf 15 jaar anciënniteit.
  • 2 dagen na 25 jaar anciënniteit.

Vanaf 1 januari 2024 wordt de regeling inzake anciënniteitsverlof: 

Nieuw! De tweede dag anciënniteitsverlof krijgt men na 20 jaar anciënniteit (in plaats van 25).

Nieuw! De derde anciënniteitsdag is verworven na 30 jaar anciënniteit.

  • 1 dag anciënniteitsverlof vanaf 15 jaar anciënniteit.
  • 2 dagen na 20 jaar anciënniteit (voorheen 25 jaar).
  • 3 dagen na 30 jaar anciënniteit.

Nieuw! De werknemer die minstens 60 jaar oud is en nog geen 3 dagen anciënniteitsverlof heeft, krijgt 1 leeftijdsdag.

Bedrijfsovereenkomsten kunnen voorzien in meer anciënniteitsdagen. Aarzel niet om jouw vakbondsafgevaardigde te contacteren.