Eindejaarspremie

De eindejaarspremie wordt jaarlijks toegekend in december. Het bedrag is vastgelegd op 173,33 maal het basisloon (voor een loonbarema van 40 uren per week).

Een aantal niet-gepresteerde dagen worden meegeteld in de berekening van de premie:

  • beroepsziekte, arbeidsongeval of ongeval op weg naar het werk voor een periode van maximaal 12 maanden; 
  • ziekte met een duur van minder dan 6 maanden;
  • moederschapsverlof;
  • vaderschapsverlof;
  • feest- en vakantiedagen;
  • Nieuw! De periode gedekt door de sectorale bestaanszekerheidsregeling in geval van verplichte werkverwijdering in geval van zwangerschap en borstvoedingsverlof.
  • enz.

Deze premie wordt ook toegekend in geval van ontslag in de loop van het jaar.
Er wordt ook rekening gehouden met de eerste 60 dagen economische werkloosheid.

Voor een nauwkeurige berekening: neem contact op met jullie ABVV-vertegenwoordigers.