Voorstelling

De scheikunde sector is de tweede industriële sector van ons land, zowel wat zakencijfer als tewerkstelling betreft. Het is ook de belangrijkste exporteur van ons land. De sector omvat verschillende activiteiten waaronder: basisscheikunde, farmaceutische industrie, verven en vernissen, wasmiddelen, plastiekverwerking en rubber. ​​​​​​

Enkele sectorale cijfers:

  • De omzet zit met € 107 miljard in 2021 op een recordhoogte.
  • Er zijn 134 387 arbeidsplaatsen in de sector waarvan 45 548 vrouwen en 88 839 mannen.
  • 1 werknemer op 3 is meer dan 50 jaar.
  • 42% van de nettowinst in de sector wordt in 2021 uitgekeerd aan de aandeelhouders, voor een totaal van € 2,4 miljard.
  • De productiviteit van de werknemers is in 2021 tegenover 2016 met 22% gestegen.
  • De ondernemingen in de sector betalen minder en minder belastingen: -21,5% tussen 2017 en 2021.
  • In 2021 betaalden ondernemingen in de sector amper 14,57% belastingen op hun winst. In 2017 was dit nog 36,07%.
  • Tussen 2012 en 2021 is het gemiddelde percentage van de sociale zekerheidsbijdragen gedaald van 32,59% tot 27,82% voor ondernemingen in de sector. Bovendien krijgen de werkgevers nog bijkomende loonsubsidies onder de vorm van het niet doorstorten van een percentage bedrijfsvoorheffing bij ploegenarbeid (22,8%) en volcontinuarbeid (25%).