Voorstelling

De scheikunde sector is de tweede industriële sector van ons land, zowel wat zakencijfer als tewerkstelling betreft. Het is ook de belangrijkste exporteur van ons land. De sector omvat verschillende activiteiten waaronder: basisscheikunde, farmaceutische industrie, verven en vernissen, wasmiddelen, plastiekverwerking en rubber. ​​​​​​

Enkele sectorale cijfers:

  • De omzet zit met € 72,5 miljard in 2019 op een recordhoogte. In 2020 was er met een omzet van € 70,5 miljard een lichte daling.
  • Er zijn 129 604 arbeidsplaatsen in de sector waarvan 43 470 vrouwen en 86 134 mannen.
  • 1 werknemer op 3 is meer dan 50 jaar.
  • Meer dan de helft van de nettowinst in de sector wordt in 2020 uitgekeerd aan de aandeelhouders, voor een totaal van € 2,5 miljard.
  • De productiviteit van de werknemers is in 2020 tegenover 2016 met 16% gestegen.
  • De ondernemingen in de sector betalen minder en minder belastingen: -36% tussen 2017 en 2020.
  • In 2020 betaalden ondernemingen in de sector amper 13,17% belastingen op hun winst. In 2017 was dit nog 35,5%.
  • Tussen 2012 en 2020 is het gemiddelde percentage van de sociale zekerheidsbijdragen gedaald van 32,59% tot 28,96% voor ondernemingen in de sector. Bovendien krijgen de werkgevers nog bijkomende loonsubsidies onder de vorm van het niet doorstorten van een percentage bedrijfsvoorheffing bij ploegenarbeid (22,8%) en volcontinuarbeid (25%). Deze overheidssteun bedroeg in 2020 respectievelijk € 244 miljoen en € 268 miljoen.