Lonen

Jouw loon wordt bepaald door jouw functie en de loonbarema’s van de sector van de chemie. Deze loonbarema’s zijn de minimumloonschalen en jouw werkgever is verplicht zich aan deze te houden. Hij mag meer betalen maar zeker niet minder! Het is evenwel mogelijk dat een bedrijf eigen barema’s toepast. Ook hier geldt de regel dat deze bedrijfsbarema’s evenwel hoger dienen te zijn dan de sectorbarema’s. Deze barema’s evolueren volgens het aantal jaren dat jij werkzaam bent in de sector.

De sectorale classificatie bestaat uit 5 categorieën. Elke categorie wordt duidelijk omschreven en gestaafd met voorbeelden van functies.