Anciënniteitsverlof

Werk jij in een bedrijf waar de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur 38 uur bedraagt, en voor zover jouw werkgever geen gunstigere regelingen ter zake toepast, dan heb je recht op 1 of 2 dagen anciënniteits- verlof afhankelijk van jouw anciënniteit: 

  • 15 jaar anciënniteit, 1 extra verlofdag
  • 25 jaar anciënniteit, 2 extra verlofdagen