Anciënniteitsverlof

Werk jij in een bedrijf waar de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur 38 uur bedraagt, en voor zover jouw werkgever geen gunstigere regelingen ter zake toepast, dan heb je recht op 1 of 2 dagen anciënniteits- verlof afhankelijk van jouw anciënniteit: 

  • 15 jaar anciënniteit, 1 extra verlofdag
  • 25 jaar anciënniteit, 2 extra verlofdagen

Vanaf 1 januari 2024 wordt de regeling inzake anciënniteitsverlof: 

Nieuw! De tweede dag anciënniteitsverlof is verworden na 20 jaar anciënniteit (in plaats van 25).

Nieuw! De derde anciënniteitsdag is verworven na 30 jaar anciënniteit.

  • 1 dag anciënniteitsverlof vanaf 15 jaar anciënniteit.
  • 2 dagen na 20 jaar anciënniteit (voorheen 25 jaar).
  • 3 dagen na 30 jaar anciënniteit.

Nieuw! De werknemer die minstens 60 jaar oud is en nog geen 3 dagen anciënniteitsverlof heeft, krijgt 1 leeftijdsdag.

Bedrijfsovereenkomsten kunnen voorzien in meer anciënniteitsdagen. Aarzel niet om jouw vakbondsafgevaardigde te contacteren.