Syndicale premie

Als je gesyndiceerd bent, heb je recht op een syndicale premie. In 2018 was dit € 110. Dankzij het syndicale werk is deze premie verhoogd in 2019 naar € 125.

Voorwaarden

  • In de loop van het jaar 2018 minstens 1 maand tewerkgesteld geweest zijn (in de scheikunde).
  • Uiterlijk vanaf 1 november 2019 lid zijn van onze organisatie.

Praktische info

  • Je krijgt als lid een attest opgestuurd.
  • Controleer, vul jouw gegevens aan en bezorg het ondertekende attest aan je delegee of ABVV-afdeling.
  • De syndicale premie zal gestort worden op jouw rekening vanaf 1 november 2019.