Syndicale premie

Rechthebbenden:

  • In de loop van het jaar 2017 gedurende ten minste één maand tewerkgesteld (geweest) zijn in een onderneming die onder de bevoegdheid van het paritair comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid ressorteert;
  • Uiterlijk vanaf 1/10/2018 lid zijn van onze organisatie en op het ogenblik van de uitbetaling in orde zijn met de aanbetaling van de syndicale bijdrage.

Bedrag van de premie: € 110

Uitbetalingsperiode: van 1/11/2018 tot 31/01/2019

Uitbetalingsattesten: zie bijlage

Betalingsprocedure:

De eigenlijke uitbetaling van de syndicale premie zal gebeuren door rechtstreekse overschrijving op de individuele rekening.

Uitbetaling in speciën en circulaire cheque zijn niet mogelijk!