Syndicale premie

Als je gesyndiceerd bent, heb je recht op een syndicale premie. De premie bedraagt € 145.

Voorwaarden

De syndicale premie wordt toegekend aan bedienden en kaderleden op voorwaarde dat:

  • men in de loop van 2020 heeft gewerkt onder het statuut van bediende in een bedrijf dat onder PC 207 valt (recht verworven vanaf één gepresteerde dag).
  • men in de loop van 2021 lid geworden is van onze syndicale organisatie en in orde is met de syndicale bijdrage op het moment dat de premie wordt betaald.

Praktische info

  • Je krijgt als lid een attest opgestuurd.
  • Controleer, vul jouw gegevens aan en bezorg het ondertekende attest aan je delegee of je afdeling van ABVV Scheikunde.
  • De syndicale premie zal gestort worden op jouw rekening vanaf 7 december 2021.