Ze zeggen dat werkbaar werk mogelijk is. En dat klopt.

Werkbaar werk is een prioriteit voor ABVV Scheikunde. Om dit te bereiken, kunnen werknemers en werkgevers in de sector rekenen op het Demografiefonds. Dit fonds ondersteunt projecten die het dagelijkse leven van de werknemers verbeteren.

Hoe begin je hieraan? Heb je meer info nodig? 

Raadpleeg ons online dossier, vraag bijkomende informatie aan je ABVV Scheikunde afdeling of contacteer ons via onze deskundige dany.vancauwenbergh@accg.be

Wil je op de hoogte blijven?  Schrijf je zeker voor onze nieuwsletter in. 
Wil je onze geprinte brochure 'Op weg naar kwaliteitsvolle jobs - het Demografiefonds in 5 stappen' ontvangen? Mail naar dany.vancauwenbergh@accg.be

Demografiefonds?
WAT IS HET DEMOGRAFIEFONDS?

De sociale gesprekspartners in de scheikunde richten in 2016 het demografiefonds op. Dit fonds financiert projecten op de werkvloer om het werk aangenamer en werkbaarder te maken. Projecten kunnen afgesproken worden voor iedereen (arbeiders, bedienden, kaders, uitzendkrachten) of voor doelgroepen. Bijzondere aandacht dient besteed te worden aan ouderen, werknemers in een zware job en wie werkt in nacht- en ploegen.

 
WAAROM EEN DEMOGRAFIEFONDS?demogra

Om met een deur in huis te vallen… Werkbaar werk is werk waarvan je niet overspannen of ziek wordt, dat boeiend en motiverend is, dat voldoende kansen biedt om bij te blijven/leren en voldoende ruimte laat om werk en privéleven te combineren.

De werkbaarheid van jobs staat in alle sectoren, waaronder ook de chemie, onder druk. De driejaarlijkse wetenschappelijke metingen (Vlaamse arbeidsmarkt) uitgevoerd door Stichting Innovatie & Arbeid onderbouwen verder deze stelling. Ook in de scheikunde is er ruimte om de arbeidsomstandigheden menswaardiger te maken. Wil je hier meer over weten? Lees dan zeker dit artikel.

 
FINANCIËLE STEUN

Ondernemingen die maatregelen ontwikkelen om de arbeidsomstandigheden menselijker te maken, kunnen financiële steun krijgen (tot 0,30% van hun loonsom). Voor KMO's wordt de steun verhoogd. 

 
VIER ACTIEGEBIEDEN

Het demografiefonds richt zich op vier actiegebieden: werk, gezondheid, competenties en loopbanen. De sociale gesprekspartners verspreidden hierover een inspiratiegids demografiefonds. In deze gids wordt verduidelijkt wat allemaal mogelijk is onder de verschillende actiegebieden.

 
teamGOEDKEURING IN HET OVERLEGORGAAN

Als er een overlegorgaan aanwezig is in je bedrijf dient een meerderheid van de werknemersvertegenwoordiging akkoord te zijn met de inhoud van het demografieplan. Het afsluiten van een demografieplan is dus onderhandelingsmaterie, waarbij er kan gestreefd worden naar win-winsituaties. In bedrijven zonder overlegorganen dient de werkgever in onderling overleg te gaan met de werknemers in het bedrijf.

 
HOE LANG DEMOGRAFIEPLANNEN?

Een demografieplan kan je afsluiten voor minimum 1 jaar en maximum 4 jaar.

 
VERDERE DETAILS

Voor alle verdere details over demografieplannen en kostendossiers verwijzen we jullie graag naar onze handleiding.

De praktijk

HET DEMOGRAFIEFONDS IN 5 STAPPEN

Het uitwerken van een demografieplan doe je best volgens onderstaande stappen.

 
1. WAT IS ONS BUDGET?

Het Demografiefonds kan financieren tot maximum 0,30 % van de bruto loonmassa van de onderneming. Als het om een kmo gaat wordt de steun verhoogd. 
Wil je weten op hoeveel budget je bedrijf recht heeft? Je kan de vraag stellen aan je werkgever. Hij kan deze informatie opvragen bij het Demografiefonds. Deze info wordt via mail aan je werkgever medegedeeld.

TIP - Vraag je werkgever om je het antwoord van het fonds door te sturen. Zo weet je over welk budget jouw bedrijf kan genieten.
Meer info hier. 

 
idee2. WAT IS EEN KWALITEITSVOLLE JOB?

Wat is een kwaliteitsvolle job? Wat zijn de verwachtingen van de werknemers? Welke werkbaarheidsproblemen zijn er op de werkvloer? Hoe goed is de balans tussen werk en privé? Deze antwoorden kunnen verschillen van bedrijf tot bedrijf.
Verzamel dus basisinformatie en zet aanvullend in op een kwalitatieve bevraging onder je collega’s. Zo kan je goed nagaan welke aanpassingen kunnen worden doorgevoerd om hun dagelijkse leven te verbeteren. Indien mogelijk werk gezamenlijke vakbondseisen uit met de andere vakbondsorganisaties die in jouw bedrijf aanwezig zijn en kom tot een gemeenschappelijke eisenbundel.

TIP - Een bevraging brengt je in contact met je collega’s en vertelt je wat zij verwachten op het vlak van kwaliteitsvolle jobs. Het is het startpunt voor een campagne voor kwaliteitsvolle jobs.
Vind inspiratie hier of lees meer over werkbaarder werk met arbeidsduurvermindering (hier), kwaliteitsvollere jobs (hier) of humanisering van de nacht- en ploegenarbeid (hier). 

 
3. OR, SD of CPBW

Als er een ondernemingsraad (OR) is, moet een meerderheid van de effectieve werknemersvertegenwoordiging, en de werkgever, hun akkoord geven aan de inhoud van een demografieplan. 

Is er geen OR? Dan moet er een akkoord zijn in de syndicale delegatie (SD). Is er geen SD? Dan is het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) aan de beurt. Probeer tot een goed akkoord te komen waar de werknemers zich kunnen in terugvinden.

Ook in bedrijven zonder syndicale overlegorganen moet de werkgever in overleg gaan met al zijn werknemers. Elk bedrijf en elke werknemer in de scheikunde kan dus bijgevolg genieten van werkbaarder werk en bijgevolg een kwaliteitsvollere job.

TIP - Zet het thema op de agenda van de OR, de SD of het CPBW. Je kunt het Demografiefonds ook ter sprake brengen tijdens de cao-bedrijfsonderhandelingen. In elk van deze fases kan jij je vakbondssecretaris of je ABVV-expert raadplegen (dany.vancauwenbergh@accg.be).
Lees meer over het efficiënt gebruiken van het demografiefonds (hier) en over welke acties in de goedgekeurde plannen staan (hier).   

 
4. HET DEMOGRAFIEPLAN WORDT OVERGEMAAKT AAN HET FONDS

Nadat een akkoord werd gevonden in het overlegorgaan zal je werkgever het demografieplan moeten overmaken aan het fonds. Dit gebeurt elektronisch. 

Je werkgever krijgt nadien schriftelijke bevestiging dat het demografieplan werd overgemaakt. Alle dossiers die 14 dagen voor zitting van het beheerscomité in het bezit zijn van het Demografiefonds worden behandeld. 

Na zitting van het beheerscomité wordt je werkgever formeel in kennis gesteld dat het demografieplan werd gevalideerd of er nog aanpassingen nodig zijn.

TIP - Bevraag je werkgever over de opvolging van het demografieplan of stel de vraag aan je vakbondssecretaris.
Check hier de handleiding demografiefonds voor demografieplannen 2023 en bewijsstukken 2022. 

 
5. UITVOERING VAN DE MAATREGELEN

Zodra je demografieplan is goedgekeurd, begint het werk! Het bedrijf zal de aangekondigde maatregelen immers moeten uitvoeren om van financiële steun van het Demografiefonds te kunnen genieten. 

Aan vakbondszijde, informeer over de verdere opvolging van het demografieplan. Hoe ver staat men? Wie werkt op welk project? Tegen wanneer zal het project zijn afgerond? Wanneer plannen we de evaluatie?

TIP - Deze fase is zeer belangrijk. Maak vooraf goede procesafspraken en zorg voor een goede procesbewaking zodat alles effectief wordt gerealiseerd. 
Zie hier voor ervaringen uit de praktijk. 

 

DOELSTELLINGEN BEREIKT? 

Communiceer dit in je bedrijf en breng de resultaten in kaart. Deze resultaten zijn namelijk  het bewijs van je harde werk.  Ze bewijzen dat je werk maakt  van kwaliteitsvollere jobs

 

NOOD AAN INSPIRATIE?

fond démographie video
Afgesloten demografieplannen bij Pfizer, Vinventions, Indaver

Via deze link vind je ook de volledige lijst van projecten die reeds door het Demografiefonds zijn goedgekeurd. 

 

Nu ben jij aan de beurt! 

 

Tools

Brochure - Op weg naar kwaliteitsvolle jobs

Tools

Handleiding demografiefonds voor demografieplannen 2023 en bewijsstukken 2022

Tools

Handleiding demografiefonds