Betere werkomstandigheden dankzij het demografiefonds? Het kan!

In het demografieplan van MITSUBISHI CHEMICAL ADVANCED MATERIALS NV in Tielt hebben onze afgevaardigden gezorgd vooAnthonyr extra verlof voor werknemers in ploegen, opleidingen, ergonomische verbeteringen, infosessies rond leven en werken in ploegenstelsels en... fruit!

Voor elk van deze maatregelen zal het Demografiefonds het bedrijf ondersteunen. Onze afgevaardigde Anthony Vancoillie geeft ons de details van de onderhandelingen en het akkoord.

Kun je ons eerst iets vertellen over jezelf, je vakbondsmissies en de samenstelling van je vakbondsteam?

Mijn grootvader was een socialist en hij heeft mij de vakbondswaarden bijgebracht. Ik ben nu 45 jaar oud en heb in verschillende sectoren gewerkt voordat ik bij Mitsubishi kwam. Ik werk in een vijfploegensysteem (volcontinu), wat geestelijk en lichamelijk vrij zwaar is, maar ook wat betreft verhouding werk-privé. Ik ben lid van de vakbondsafvaardiging, het CPBW en plaatsvervangend lid van de ondernemingsraad. Voor de sociale verkiezingen van 2024 hebben we 9 kandidaten geregistreerd! In ons bedrijf is er een constructieve sociale dialoog tussen ons en het management.

Kunt u ons iets meer vertellen over uw bedrijf?

Mitsubishi Chemical Advanced Materials is een Japanse multinational met 28 dochterondernemingen wereldwijd. Ons bedrijf in Tielt produceert kunststof halffabricaten. We produceren met name kunststof platen, staven en buizen voor een groot aantal sectoren, waaronder de luchtvaart en de medische sector. We stellen momenteel 450 mensen te werk.

Waarom hebben jullie een demografieplan ingediend bij het Demografiefonds?

Enkele jaren geleden voerde een extern bureau een psychosociaal onderzoek uit in ons bedrijf. De resultaten waren alarmerend. De analyse toonde aan dat er ruimte was voor verbetering op het vlak van gezondheid en welzijn, met bijzondere aandacht voor werknemers in ploegen, slaapproblemen en gewrichts- en spierklachten. Het onderzoek toonde ook aan dat de werksfeer en de communicatie tussen het management en de werknemers voor verbetering vatbaar zijn.

Als ABVV Scheikunde hechten we veel belang aan de kwaliteit van de jobs. We waren ons ervan bewust dat het Demografiefonds zou kunnen helpen om de kwaliteit van de jobs in ons bedrijf te verbeteren. Als we een demografieplan hadden, kon ons bedrijf rekenen op financiële steun van het Fonds, wat aantrekkelijkere jobs voor onze werknemers zou betekenen.

Welke specifieke maatregelen hebt u in uw demografieplan opgenomen?

Er is extra verlof toegekend aan werknemers in ploegendienst. Deze maatregel was essentieel omdat dit soort werk een impact heeft op de gezondheid en mentale gezondheid van onze collega's. De klassieke vraag die onze werknemers ons begin januari stellen is of het Demografiefonds opnieuw extra verlof voor ploegenarbeiders zal financieren. Daarnaast zijn er informatiesessies georganiseerd voor deze werknemers en krijgen ze slaapbegeleiding en veel advies over hun eetgewoonten.

 

Om de communicatie tussen het management en de werknemers te verbeteren, werden er trainingen georganiseerd. Dit heeft een positieve invloed gehad op de relaties tussen collega's en heeft geleid tot een betere algemene sfeer.

Er zijn ook een aantal ergonomische investeringen gedaan, zoals de installatie van in hoogte verstelbare bureaus, specifieke maatregelen voor telewerken, de installatie van kabels en nieuwe productiesystemen. Al deze maatregelen zijn genomen op verzoek van onze medewerkers.

Tot slot is er ook afgesproken dat onze werknemers gratis fruit krijgen, wat goed is voor hun gezondheid.

Welke boodschap wil je doorgeven aan afgevaardigden van andere bedrijven?

Als vakbondsman is het bijzonder interessant om tijd te besteden aan het opstellen van een demografieplan.

Met het Demografiefonds kunnen we op het terrein een verschil maken.

Elk bedrijf in de chemische sector heeft een budget dat het kan gebruiken om de arbeidsomstandigheden echt te verbeteren. 

 

Je hoeft dus geen geld te vragen om iets te krijgen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij collectieve onderhandelingen. 

Mijn laatste advies is dat het belangrijk is om je goed voor te bereiden door de werknemers te raadplegen. Dan kun je met voorstellen komen die echt een verschil maken.

 

 

Groepsfoto: Team ABVV-scheikunde - Van links naar rechts:

Karin VT, Sam VDB, Jarne DR, Christophe DB

Dominique S, Ricky VW,

Kristien VDM, Anthony VC, Kenneth D,