Het werken in atypische arbeidstijden: deel 2

We interviewden ook Andrea Della Vecchia, Federaal Secretaris ABVV Scheikunde. Welke conclusies kan je trekken uit het HIVA-onderzoek voor de chemische sector?

Lees deel 1

Hebben werknemers in de chemische sector te maken met atypische werktijden?

Atypische werktijden zoals gespreide werktijden, nacht- en ploegenarbeid en weekendarbeid zijn een realiteit voor veel werknemers in de chemische sector. Volgens de SERV werkt een op de vier werknemers in de chemische sector 's nachts. Dit is ver boven het gemiddelde. In de HIVA-enquête kwam 33% van de respondenten uit de chemische sector. Dit toont aan dat dit een belangrijk onderwerp is binnen de sector.

Welke conclusies trek jij uit de resultaten van dit onderzoek?

Ten eerste verdienen werknemers betere arbeidsomstandigheden. Hun gezondheid is belangrijker dan de winst van het bedrijf. Politici en werkgevers moeten de resultaten van dit onderzoek serieus nemen. Ten tweede bewijzen de cijfers van de enquête dat we gelijk hebben in onze vakbondsstrijd op bedrijfs- en sectorniveau om nacht- en ploegenarbeid menselijker te maken. We kunnen niet werkloos toekijken of een oogje dichtknijpen voor dergelijke resultaten.

Wat doet ABVV Scheikunde voor werknemers met atypische werktijden?

Als voorbeeld denk ik aan onze INEOS-afgevaardigden in de regio Centre, die een systeem onderhandeld hebben waardoor nacht- en ploegenwerknemers hun loopbaan vroeger kunnen beëindigen. Vervolgens hebben we voor de hele sector een financiële compensatie bedongen voor werknemers in de nacht die overstappen naar dagwerk. Deze compensatie houdt rekening met de nachttoeslagen die ze ontvingen. We mogen trots zijn op deze sociale overwinning, want het financiële aspect weerhoudt sommige werknemers ervan om over te stappen naar dagwerk. We hebben ook de Dag van de shiftmedewerker op 24 juli ingesteld omdat deze datum (24/7) overeenkomt met het ritme van continudienst. Tot slot wil ik het Demografiefonds noemen, dat bedrijven in de sector ondersteunt die de arbeidsomstandigheden verbeteren. Aanpassingen aan deze atypische werktijden is een van de maatregelen waar onze afgevaardigden om vragen. En ze hebben gelijk!

Wat zijn de gevolgen van dit onderzoek?

Het onderzoek is geen doel op zich. Het geeft ons argumenten om deze strijd op verschillende vlakken voort te zetten. Ten eerste zullen onze afgevaardigden in de bedrijven werkregelingen blijven eisen die rekening houden met de realiteit van nacht- en ploegenwerknemers. Ten tweede ben ik ervan overtuigd dat binnen de sector de financiële compensatie voor de overgang van nacht- naar dagwerk kan worden verbeterd en uitgebreid om meer mensen te bereiken. Ook binnen de sector plannen we materiaal voor onze afgevaardigden voor de dag van de shiftmedewerker op 24 juli. Het is belangrijk om werknemers en politici bewust te maken van de gezondheidsproblemen rond deze vorm van werk. Het thema van dit jaar is slapen. Maar we zullen binnenkort over dit thema communiceren. Tot slot geeft de enquête ook een aantal nuttige cijfers voor de aanpak aan het einde van de loopbaan. Met de aanscherping van de leeftijdsvoorwaarden, de beschikbaarheid van SWT’ ers en de verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar wordt het einde van de loopbaan nog moeilijker voor de nacht- en ploegenwerknemers. De volgende regering zal oplossingen moeten vinden die werken voor werknemers.