Demografiefonds: Werken aan werkbaarder werk met arbeidsduurvermindering. (ADV)

Werken aan werkbaarder werk kan je realiseren met ADV. Hiervoor kan je rekenen op het demografiefonds. Het demografiefonds financiert maatregelen en projecten ter waarde van maximaal 0,30% van de bruto loonmassa van het bedrijf.

 

Werkbaarder werk?

Werkbaarder werk is werk waarvan je niet overspannen geraakt en dat werkplezier verschaft, dat kansen biedt op bijblijven en dat voldoende ruimte laat voor jezelf, je gezin en het privéleven. Iedereen, zowel werkgever als werknemer, zijn gebaat met werkbaarder werk.

 

ADV

ADV leidt tot minder werkstress en verkleint de kans op overspannen zijn en zorgt ook voor een betere combinatie arbeid-gezin.

ADV kan met een demografieplan afgesproken worden voor alle werknemers, Bijvoorbeeld extra vakantieuren voor het voltallige personeel in de periode tussen kerst – en nieuwjaar maar ADV kan ook voor bepaalde doelgroepen. Bijvoorbeeld invoering of verhoging van rimpelverlof voor werknemers vanaf een bepaalde leeftijd of bv de verhoging van het aantal anciënniteitsverlofdagen bovenop wat sectoraal is voorzien.

In bepaalde demografieplannen zien we dat arbeidsduurvermindering ook kan gekoppeld worden aan een andere maatregel in een ander actiegebied. Concreet voorbeeld: Een bovenwettelijke medische check-up in het tweede actiegebied gezondheid wordt gekoppeld aan de toekenning van een extra dag betaald verlof in het eerste actiegebied werk. Dit biedt de werknemers de gelegenheid om de dag van het medisch onderzoek zelf van thuis uit naar de kliniek te gaan en na het onderzoek terug te keren naar huis. Deze dag is wordt volledig betaald als zijnde een gepresteerde dag.

Arbeidsduurvermindering is niet alleen mogelijk in het eerste actiegebied werk maar kan ook opgenomen worden in het vierde actiegebied loopbaanbeleid als dit leidt tot een betere combinatie arbeid-gezin. Verhoging van het aantal dagen ouderschapsverlof, moederschapsverlof, borstvoedingsverlof, palliatief verlof, verlof voor medische bijstand… zijn een aantal concrete voorbeelden van de vele mogelijkheden.

 

De populairste maatregel in het demografiefonds? ADV

Professor Peggy De Prins van de Universiteit Antwerpen voerde een kwalitatieve analyse uit van de demografieplannen. Uit deze analyse blijkt dat de ADV de populairste maatregel is voor spelers in de chemiesector.

Nog niet voldoende inspiratie?

Ben je op zoek naar nog andere mogelijkheden die arbeidsduurvermindering biedt? Als je op deze link klikt kun je alle maatregelen terugvinden die ooit door het demografiefonds werden goedgekeurd. Graag verwijzen we ook naar ons dossier van ABVV-scheikunde