Ze zeggen dat werkbaar werk mogelijk is. En dat klopt.

Demografiefonds?
WAT IS HET DEMOGRAFIEFONDS?

De sociale gesprekspartners in de scheikunde richten in 2016 het demografiefonds op. Dit fonds financiert projecten op de werkvloer om het werk aangenamer en werkbaarder te maken. Projecten kunnen afgesproken worden voor iedereen (arbeiders, bedienden, kaders, uitzendkrachten) of voor doelgroepen. Bijzondere aandacht dient besteed te worden aan ouderen, werknemers in een zware job en wie werkt in nacht- en ploegen.

 
WAAROM EEN DEMOGRAFIEFONDS?demogra

Om met een deur in huis te vallen… Werkbaar werk is werk waarvan je niet overspannen of ziek wordt, dat boeiend en motiverend is, dat voldoende kansen biedt om bij te blijven/leren en voldoende ruimte laat om werk en privéleven te combineren.

De werkbaarheid van jobs staat in alle sectoren, waaronder ook de chemie, onder druk. De driejaarlijkse wetenschappelijke metingen (Vlaamse arbeidsmarkt) uitgevoerd door Stichting Innovatie & Arbeid onderbouwen verder deze stelling. Ook in de scheikunde is er ruimte om de arbeidsomstandigheden menswaardiger te maken. Wil je hier meer over weten? Lees dan zeker dit artikel.

 
FINANCIËLE STEUN

Ondernemingen die maatregelen ontwikkelen om de arbeidsomstandigheden menselijker te maken, kunnen financiële steun krijgen (tot 0,30% van hun loonsom). Voor KMO's wordt de steun verhoogd. 

 
VIER ACTIEGEBIEDEN

Het demografiefonds richt zich op vier actiegebieden: werk, gezondheid, competenties en loopbanen. De sociale gesprekspartners verspreidden hierover een inspiratiegids demografiefonds. In deze gids wordt verduidelijkt wat allemaal mogelijk is onder de verschillende actiegebieden.

 
teamGOEDKEURING IN HET OVERLEGORGAAN

Als er een overlegorgaan aanwezig is in je bedrijf dient een meerderheid van de werknemersvertegenwoordiging akkoord te zijn met de inhoud van het demografieplan. Het afsluiten van een demografieplan is dus onderhandelingsmaterie, waarbij er kan gestreefd worden naar win-winsituaties. In bedrijven zonder overlegorganen dient de werkgever in onderling overleg te gaan met de werknemers in het bedrijf.

 
HOE LANG DEMOGRAFIEPLANNEN?

Een demografieplan kan je afsluiten voor minimum 1 jaar en maximum 4 jaar.

 
VERDERE DETAILS

Voor alle verdere details over demografieplannen en kostendossiers verwijzen we jullie graag naar onze handleiding.

De praktijk

STAPPENPLAN

Het uitwerken van een demografieplan doe je best volgens onderstaande stappen.

 
1. KEN JE FINANCIËLE ENVELOPPE

Vraag aan je werkgever hoeveel de financiële enveloppe bedraagt waar jullie recht op hebben. Je werkgever kan deze informatie verkrijgen bij de administrator van het Demografiefonds. Deze info wordt via mail aan je werkgever medegedeeld. Vraag hier kopie van!

 
idee2. IDEEËN EN EISEN

Welke aanpassingen kunnen worden doorgevoerd om het dagelijkse leven van de werknemers in jouw bedrijf te verbeteren? 

Om deze vraag te beantwoorden, contacteer jij best jouw collega's. Stel dan een lijst op van de ideeën die overeenkomen met de vastgestelde behoeften. Verfijn deze lijst zodat je met concrete voorstellen (eisen) kan komen. 

Bijvoorbeeld: extra verlof, meter en peterschap, financiële bijpassing op loonverlies van zwaar naar een lichtere job, humanisering van de nacht- en ploegenarbeid, gratis fruit, medische check-ups, enz.

Als het mogelijk is: stel je voorstellen samen met de andere vakbondsorganisaties die in jouw bedrijf aanwezig zijn voor.

 
3. ONDERHANDEL

Probeer tot een goed akkoord te komen waar de werknemers zich kunnen in terugvinden.

Je kan gebruik maken van ondersteuning via je secretaris (bv. onderhandelingen) of je ABVV-expert. Elke organisatie beschikt over een expert binnen het Demografiefonds die je de nodige info en ondersteuning zal geven. Voor ABVV Scheikunde, contacteer ons via dany.vancauwenbergh@accg.be.

 
4. NOOD AAN INSPIRATIE?
fond démographie video
Afgesloten demografieplannen bij Pfizer, Vinventions, Indaver

Via deze link vind je ook de volledige lijst van projecten die reeds door het Demografiefonds zijn goedgekeurd. 

 

Nu ben jij aan de beurt! 

 

Tools

Handleiding demografiefonds voor demografieplannen 2023 en bewijsstukken 2022

Tools

Handleiding demografiefonds