13de maand - Eindejaarspremie

Je hebt recht op een eindejaarspremie van 100% van jouw basisloon van de maand december gelijk aan 100% van het begrensd bruto maandloon (€ 2.129,47), in verhouding van één twaalfde van het bedrag per werkelijk gewerkte maand tijdens het beschouwde dienstjaar. Dus tussen 1 januari tot 31 december. Om aanspraak te kunnen maken op deze premie moet je 6 maanden werkzaam zijn bij jouw huidige werkgever en een arbeidsovereenkomst hebben op het ogenblik van de uitbetaling van de premie.

De eindejaarspremie wordt uitbetaald vóór 25 december van het lopend jaar.

Volgende periodes van afwezigheden worden gelijkgesteld met gewerkte arbeidstijd: de afwezigheden te wijten aan een beroepsziekte, een arbeidsongeval of ongeval overkomen op de weg naar of van het werk (12 maanden), de afwezigheden wegens ziekte of zwangerschapsverlof (6 maanden), de wettelijke vakantiedagen, de wettelijke feestdagen, de gerechtvaardigde afwezigheden “kort verzuim”, de afwezigheden in het kader van het educatief verlof en van de sociale promotie, de syndicale verlofdagen  en het verlof voor het uitoefenen van een deeltijds politiek mandaat, vaderschapsverlof, adoptieverlof en dagen economische werkloosheid (max. 60 dagen).