Klein verlet

Klein verlet (soms ook kort verzuim genoemd) zijn afwezigheden voor bepaalde familiale gebeurtenissen of burgerlijke verplichtingen waarop jij als werknemer recht hebt zonder loonverlies. Vb. een begrafenis of huwe- lijk. Het aantal dagen ligt wettelijk vast, maar sectoren kunnen gunstigere regelingen afspreken.

Als je trouwt voorziet de sector van de chemie 3 opeenvolgende werkdagen (de zaterdag of eender welke gewoonlijke inactiviteitsdag wordt beschouwd als werkdag), die je kan kiezen tijdens de week waarin je trouwt of tijdens de daaropvolgende week. Dat is 1 dag meer dan de wettelijk voorziene 2 dagen.