Bestaanszekerheid

Tijdelijke werkloosheid

De bestaanszekerheid bij tijdelijke werkloosheid bedraagt nu € 11,5. Je ontvangt deze vergoeding van je werkgever tijdens de eerste 60 dagen werkloosheid per kalenderjaar.

Zwangere werkneemsters

Nieuw: zwangere werkneemsters krijgen bij verplichte verwijdering ook een bestaanszekerheidsvergoeding van € 11,50 per niet gewerkte dag.