Arbeidsduur

Onder arbeidsduur wordt verstaan de tijd gedurende dewelke jij ter beschikking staat van jouw werkgever.

In de sector van de chemie is de arbeidsduur vastgelegd op 38 u. per week. Op ondernemingsvlak kan men gaan naar 37 u. per week mits CAO op bedrijfsvlak.

Als jij als bediende tewerkgesteld bent in een productiecyclus, dan is jouw arbeidsduur hetzelfde als de arbeiders tewerkgesteld in de productie.