Bestaanszekerheid

Tijdelijke werkloosheid

De bestaanszekerheid bij tijdelijke werkloosheid bedraagt nu € 11,5. Je ontvangt deze vergoeding van je werkgever tijdens de eerste 60 dagen werkloosheid per kalenderjaar.

Zwangere werkneemsters

Nieuw: zwangere werkneemsters krijgen bij verplichte verwijdering ook een bestaanszekerheidsvergoeding van € 11,50 per niet gewerkte dag.

Ontslag

De vergoeding in geval van ontslag voor een economische reden, technische reden of redenen van structurele aard bedraagt:

ANCIENNITEIT

BEDRAG

Na 1 jaar

€ 70

Na 2 jaar

€ 140

Na 5 jaar

€ 200

Jaarlijkse verhoging

€ 20

Het gaat over minimale bedragen. In jouw bedrijf kunnen deze bedragen hoger zijn. Aarzel niet om jouw vakbondsafgevaardigde te raadplegen.