Bestaanszekerheid

De aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid stijgt naar € 12,50 per dag vanaf 1 juli 2023 en naar € 13,50 vanaf 1 juli 2024.

Zwangere werkneemsters krijgen, bij verplichte werkverwijdering (volledige schorsing), een bestaanszekerheidsvergoeding ten laste van de werkgever van € 12,50 per dag vanaf 1 juli 2023 en van € 13,50 vanaf 1 juli 2024 per niet gewerkte dag tijdens de zwangerschap.

Nieuw!

Werknemers in borstvoedingsverlof hebben recht op dezelfde bestaanszekerheidsvergoeding als zwangere werkneemsters.

Ontslag

De vergoeding in geval van ontslag voor een economische reden, technische reden of redenen van structurele aard bedraagt:

ANCIENNITEIT

BEDRAG

Na 1 jaar

€ 70

Na 2 jaar

€ 140

Na 5 jaar

€ 200

Jaarlijkse verhoging

€ 20

Het gaat over minimale bedragen. In jouw bedrijf kunnen deze bedragen hoger zijn. Aarzel niet om jouw vakbondsafgevaardigde te raadplegen.