Verplaatsingskosten

Gemeenschappelijk openbaar treinvervoer

De werkgeverstussenkomst wordt vanaf 1 februari 2024 verhoogd tot 80% van de reële prijs van de treinkaarten in functie van de afstand. Deze tabel wordt jaarlijks op 1 februari aangepast aan de nieuwe tarieven van de NMBS. Onderstaand en via deze link kan je deze tabel bekijken.

Gemeenschappelijk openbaar vervoer, met uitzondering van het treinvervoer

De tussenkomst van de werkgever wordt berekend vanaf 1 juli 2019 in de prijs van de abonnementen vanaf 5 km zoals bepaald in artikel 4 van de NAR CAO nr. 19/9 (zie bijlage).

Gecombineerd gemeenschappelijk openbaar vervoer

De tussenkomst van de werkgever wordt berekend vanaf 1 juli 2019 in de prijs van het vervoersbewijs zoals bepaald in artikel 5 en 6 van de NAR CAO nr. 19/9 (zie bijlage).

Woon-werkverkeer met privé-vervoermiddel

De patronale tussenkomst in het woon-werkverkeer uitgevoerd met privé-vervoermiddel is 70%. Onderstaand en via deze link kan je deze tabel bekijken.