Perequatie

De berekeningsbasis voor de lonen en premies is 40 uur per week (met 12 betaalde rustdagen voor de arbeidsduurvermindering). Voor andere arbeidsregimes, moet men de bedragen herrekenen of “perequeren”.

Hieronder vind je een voorbeeld voor een uurloon van €10 in een 40-urenweek dat we verrekenen naar de 38-urenweek:

€10x 40 uur / 38 uur = €10,5263 / uur