Moederschapsverlof

Een arbeidster behoudt haar salaris indien ze om redenen van zwangerschap tijdelijk een lagere functie uitvoert. Ploegenpremies zijn dan echter niet gegarandeerd. 

Na het moederschapsverlof heeft de arbeidster het recht om haar oorspronkelijke functie, of een gelijkwaardige functie, terug op te nemen.