Syndicale premie

Het bedrag van de syndicale premie voor alle vakbondsleden die een volledig jaar gewerkt hebben bedraagt €145. De premie wordt betaald in het jaar volgend op het jaar waarin ze verschuldigd is.

De syndicale premie wordt opgesplitst in twee delen:

  • een deel op basis van het aantal maanden tewerkstelling met maximum €110 (12 X €9,17/maand)
  • een vast deel van €35.
  • Het attest voor de syndicale premie wordt rechtstreeks naar de werknemer thuis gestuurd, ten laatste op 31 maart van ieder jaar.
  • De uitbetaling van het variabel deel gebeurt vanaf 30 april.
  • Het vast bedrag van €35 wordt vanaf 1st oktober 2019 uitbetaald.

Indien je als vakbondslid dit jaar geen attest hebt gekregen, hoewel je vorig jaar gewerkt hebt, neem dan zo snel mogelijk contact op met je vakbondsafgevaardigde of met je afdeling AC-ABVV.