Syndicale premie

Het bedrag van de syndicale premie voor alle vakbondsleden die een volledig jaar gewerkt hebben bedraagt €145. De premie wordt betaald in het jaar volgend op het sociaal dienstjaar (1 januari - 31 december). Vb.: sociaal dienstjaar 2022 = uitbetaling in 2023.                             

De syndicale premie wordt opgesplitst in twee delen:

  • een deel op basis van het aantal maanden tewerkstelling met maximum €110 (12 X €9,17/maand)
  • een vast deel van € 35.
  • Het attest voor de syndicale premie wordt rechtstreeks naar de werknemer thuis gestuurd, ten laatste op 31 maart van ieder jaar.
  • De uitbetaling van het variabel deel gebeurt in 2023 vanaf 24 april.
  • Het vast bedrag van € 35 wordt ook vanaf 24 april uitbetaald.

Indien je als vakbondslid dit jaar geen attest hebt gekregen, hoewel je vorig jaar gewerkt hebt, neem dan zo snel mogelijk contact op met je vakbondsafgevaardigde of met je afdeling ABVV Scheikunde.