Jaarlijkse vakantie

Voltijdse werknemers hebben in België doorgaans recht op 4 weken jaarlijkse vakantie. De berekening van het aantal vakantiedagen en van het vakantiegeld verschilt wel tussen arbeiders, bedienden, leerjongeren, kunstenaars en ambtenaren.

Bij arbeiders vormen bijvoorbeeld de prestaties en het ontvangen loon van het jaar voorafgaand aan het vakantiejaar het vertrekpunt voor de berekening. De Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie betaalt hen het vakantiegeld tussen 2 mei en 30 juni van het vakantiejaar.

Meer informatie