Sectoraal akkoord 23-24

Het sectoraal akkoord 2023-2024 - De belangrijkste voordelen voor de werknemers hebben betrekking op:

 • Koopkracht
  • Een koopkrachtpremie van € 350 onder bepaalde voorwaarden voor werknemers tewerkgesteld in *niet geconventioneerde ondernemingen.
  • Verhoging van € 0,20 /uur of € 34,666/maand van de sectorale minimumlonen.
  • Verhoging van de sectorale ploeg- en nachtpremies.
  • Aanvullende dagvergoeding bij tijdelijke werkloosheid van € 11,5 naar € 13,5.
 • Werkbaar werk
  • Introductie van een sectorale vergoeding bij het stelsel landingsbaan voor de werknemers ouder dan 60 jaar en met minstens 5 jaar anciënniteit.
  • Een derde dag anciënniteitsverlof.
   • 1 dag na 15 jaar
   • 1 dag na 20 jaar (in plaats van na 25 jaar)
   • 1 dag na 30 jaar (nieuw)
  • Nieuw! Eén leeftijdsdag voor werknemers van 60 jaar die geen recht hebben op 3 dagen anciënniteitsverlof.
  • Om de overgang naar dagwerk aan te moedigen, zullen de betrokken werknemers hun ploeg- en nachtpremies langer ontvangen.
 • Nieuw! Tijdens de borstvoedingsperiode ontvangen werkneemsters een dagvergoeding van € 13,50. Deze periode wordt ook meegeteld bij de berekening van de eindejaarspremie. Hetzelfde geldt voor zwangerschapsverlof.
 • Forfaitaire syndicale premie van € 145 voor de arbeiders en bedienden (volledige harmonisering).
 • Openbaar vervoer: een betere vergoeding van de kosten voor woon- werkverkeer en een hogere terugbetaling van de NMBS-parkeerkosten.
 • Andere punten?
  • Transitie : ontwikkeling van een overleg tussen werknemersvertegenwoordigers en directie.
  • Interim : langere gelijkstellingen.
  • Opleiding : individueel recht van 4 dagen in 2023 en 5 dagen vanaf 2024.
 • SWT en tijdskredieten: alle systemen worden maximaal verlengd om een zo groot mogelijke toegang voor werknemers in de sector te garanderen.