Lonen

De lonen en ploegenpremies voor de arbeiders volgen de indexevolutie. Telkens de index met 2% is gestegen, verhogen de lonen en ploegenpremies met 2%. Het indexstelsel in de scheikunde is integraal behouden.