Klein verlet

EVENEMENT

FAMILIEBETREKKING

AANTAL DAGEN

Geboorte

Kind van de werknemer

10 dagen (3 door de werkgever betaald, 7 door de mutualiteit)

Huwelijk

Van de werknemer

3 dagen

Huwelijk

Kind van de werknemer of van zijn echtgenoot, van een (schoon-)

broer, een (schoon-) zuster, (schoon-)ouders, een kleinkind van de werknemer

1 dag

Adoptie van een kind

 

Individueel recht op 6 weken ongeacht leeftijd

(3 werkdagen betaald door de werkgever).

 

Bijkomend krediet te verdelen onder de adoptieouders

Het adoptieverlof van maximum zes weken per adoptieouder wordt als volgt opgetrokken voor de betrokken ouder of voor beide ouders samen:

1.    met één week vanaf 1 januari 2019;

2.    met twee weken vanaf 1 januari 2021;

3.    met drie weken vanaf 1 januari 2023;

4.    met vier weken vanaf 1 januari 2025;

5.    met vijf weken vanaf 1 januari 2027

Overlijden

Echtgenoot of samenwonende partner, het (pleeg)kind van de werknemer

10 dagen. 3 dagen op te nemen tussen de datum van het overlijden en de datum van de begrafenis. 7 dagen op te nemen gedurende het jaar dat volgt op de dag van het overlijden.

Overlijden

(schoon-) ouders

3 dagen

Overlijden

(schoon-)broer, (schoon-)zuster, grootouder, kleinkind, schoonzoon of schoonzuster van de werknemer

2 dagen indien de overledene bij de werknemer inwoont.

1 dag indien hij/zij niet bij de werknemer inwoont.

Dit zijn de meest voorkomende redenen voor klein verlet.

Daarnaast bestaan er nog een hele reeks omstandigheden met recht op klein verlet.  Voor meer informatie: neem contact op met je vakbondsafgevaardigde of met je afdeling ABVV Scheikunde.