Tijdelijk verlenging van CAO's in de bouwsector

De onderhandelingen in de sector zijn momenteel bezig. Wij hebben aangedrongen om tijdelijk de Collectieve Arbeidsovereenkomsten (CAO’s) te verlengen. Er is een akkoord om ze te verlengen tot 15 november. Deze verlengingen zijn noodzakelijk omdat het een aantal van jullie rechten verzekerd. Na het einde van de onderhandelingen zullen nieuwe CAO’s getekend worden.

De getekende CAO’s zijn:

  • Het tijdskrediet landingsbaan vanaf 55 jaar : een halftijdse betrekking of met een vijfde (1/01/2021 à 15/11/2021). 
    Meer info
  • De toekenning van aanvullende werkloosheidsuitkeringen en van de wettelijke vergoeding (tot 15/11/2021). Meer info
  • De organisatie van een sectorale outplacement voor sommige oudere werknemers (tot 15/11/2021). 
  • De toekenning van sommige bejaarde arbeiders (62 jaar) van een aanvullende vergoeding (werkloosheid met bedrijfstoeslag) ten laste van Constructiv (tot 15/11/2021). Meer info
  • De tegemoetkoming van Constructiv in geval van inactiviteit ten gevolge van werkverwijdering als maatregel van moederschapsbescherming (tot 15/11/2021). 


Wij houden jullie op de hoogte van het verder verloop van de onderhandelingen.