Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag (Brugpensioen)

De nieuwe regels voor de stelsels SWT 2017-2018.

 

  2017 2018
Ongeschiktheid tot voorzetting van de beroepsactiviteit 58 jaar + 33 jaar loopbaan
 
59 jaar + 33 jaar loopbaan
 
Loopbaan van 40 jaar 58 jaar 59 jaar
Algemeen stelsel

Man: 60 jaar + 40 jaar loopbaan


Vrouw: 60 jaar + 33 jaar loopbaan

Man: 62 jaar + 40 jaar loopbaan


Vrouw: 62 jaar + 34 jaar loopbaan

Voorwaarden en bedrag: raadpleeg je afdeling.

Premie voor wie verder werkt na 60 jaar : € 500 per gewerkt kwartaal tussen de leeftijd van 60 jaar en pensionering. Deze premie wordt opgenomen in je aanvullend pensioen. (2de pijler).