Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag (Brugpensioen)

De regels voor de stelsels SWT 2020 - 2021 (tijdelijk).

Voorwaarden : ontslag door een bouwbedrijf en recht hebben op werkloosheid. Voldoende jaren in loondienst gewerkt hebben, waarvan een bepaald aantal jaren in de bouw. Op het moment van ontslag, de vereiste leeftijd bereikt hebben.

 

Vanaf 1/07/2021 tot 30/06/2023

Rechthebbende legitimatiekaarten bouw

Ongeschiktheid tot

voortzetting van de

beroepsactiviteit

60 jaar of meer + 33 jaar loopbaan

Minimum 15 legitimatiekaarten

+

Ten minste 7 rechthebbende kaarten de laatste 15 jaar voorafgaand het einde van de arbeidsovereenkomst.

 

Zeer lange loopbaan

60 jaar + 40 loopbaan

Minimum 10 rechthebbende kaarten

+

5 rechthebbende kaarten de laatste 10 jaar voorafgaand de periode van inactiviteit of 7 kaarten de laatste 15 jaar.

 

Ernstig lichamelijk probleem (+Fedris attes)

58 ans + 35 loopbaan

Minimum 15 rechthebbende kaarten

+

Ten minste 7 rechthebbende kaarten de laatste 15 jaar voorafgaand het einde van de arbeidsovereenkomst.

 

Werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 62 jaar

Man : 62 jaar of meer + 40 jaar arbeidsloopbaan

Vrouw : 62 jaar of meer + 37 jaar arbeidsloopbaan in 2021 / 38 jaar arbeidsloopbaan in 2022  / 39 jaar arbeidsloopbaan in 2022

Minimum 10 rchthebbende kaarten

+

5 rechthebbende kaarten de laatste 10 jaar voorafgaand de periode van inactiviteit of 7 kaarten de laatste 15 jaar.

 

 

 

Voorwaarden en bedrag: raadpleeg je afdeling.

Premie voor wie verder werkt na 62 jaar : € 500 per gewerkt kwartaal. Deze premie wordt opgenomen in je aanvullend pensioen (2de pijler).

Aanvullende vergoeding SWT : betaald door het fonds mits bepaalde voorwaarden.

→ Informeer je bij je delegee of afdeling.