Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag (Brugpensioen)

De regels voor de stelsels SWT 2020 - 2021 (tijdelijk).

Voorwaarden : ontslag door een bouwbedrijf en recht hebben op werkloosheid. Voldoende jaren in loondienst gewerkt hebben, waarvan een bepaald aantal jaren in de bouw. Op het moment van ontslag, de vereiste leeftijd bereikt hebben.

 

2020

Van 01/01/2021 tot 15/11/2021

Ongeschiktheid tot voortzetting         van de beroepsactiviteit

59 jaar of meer en 33 jaar loopbaan

In onderhandeling (60 jaar)

Loopbaan van 40 jaar

59 jaar

In onderhandeling (60 jaar)

Algemeen stelsel

62 jaar en

Man: 40 jaar loopbaan    

Vrouw: 36 jaar loopbaan         

62 jaar en

Man: 40 jaar loopbaan    

Vrouw: 37 jaar loopbaan         

Voorwaarden en bedrag: raadpleeg je afdeling.

Premie voor wie verder werkt na 62 jaar : € 500 per gewerkt kwartaal. Deze premie wordt opgenomen in je aanvullend pensioen (2de pijler).

Aanvullende vergoeding SWT : betaald door het fonds mits bepaalde voorwaarden.

→ Informeer je bij je delegee of afdeling.