Pensioen

Aanvullend pensioen : bij wettelijk pensioen heb je recht op een aanvullend pensioen (Pensio B). Sinds 2007 spaart elke bouwvakker voor een aanvullend pensioen. Bij pensionering krijg je dit kapitaal met intrest uitbetaald.

Pensioenfiche : jaarlijks krijg je de stand van je eigen pensioenrekening. De werkgever stort hierop elk kwartaal een bedrag.

Garantie voor wie al lang in de bouw werkt : wie begin 2007 voldoende loopbaan had,krijgt een belastbaar bedrag: 1.463 euro per jaar.

Bij overlijden : de weduwe of nabestaanden hebben recht op de pensioenuitkering van Pensio B. Voor de weduwe is er eventueel een bijkomende vergoeding.